สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชนในด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ประจำเดือนมกราคม 2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือนมีนาคม 2564