ประกาศแผนจัดจ้างโครงการปรุงปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.73-002 บ้านนาคา-น้ำแขว่ง ระยะทาง 1,658 เมตร

20210507_062045