ประกาศแผนจัดจ้างโครงการปรุงปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.73-001 บ้านนาคา-น้ำแขว่ง ระยะทาง 3,800 เมตร

20210507_061621