หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการเรื่อง-หลักสูตรและขอบเขตเมืองลี

Download เอกสารที่นี่ >> หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน