ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผลเวปอบต.
บต..pdf”]