ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15/10/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561
01/10/2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกันยายน 2561
01/10/2018

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561
03/09/2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนสิงหาคม 2561
03/09/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
01/08/2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกรกฏาคม 2561
01/08/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2561
02/07/2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนมิถุนายน 2561
02/07/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
01/06/2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนพฤษภาคม 2561
01/06/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2561
01/05/2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนเมษายน2561
01/05/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2561
02/04/2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนมีนาคม2561
02/04/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
01/03/2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกุมภาพันธ์2561
01/03/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561
01/02/2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนมกราคม2561
01/02/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2560
04/01/2018