ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561
01/10/2018

ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
13/09/2018

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561
03/09/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
01/08/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2561
02/07/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
01/06/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2561
01/05/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2561
02/04/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
01/03/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561
01/02/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2560
04/01/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
01/12/2017

ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
09/11/2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2560
01/11/2017

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ายนาทะนุง-นาคา,สายนาคา-น้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
24/10/2017

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13/10/2017

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) ตำบลเมืองลี
11/10/2017

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) สายนาทะนุงนาคา,สายนาคา-น้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี
11/10/2017

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
04/10/2017