ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
31/07/2018

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
18/07/2018

ประกาศราคาค่าเช่ามาตราฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)ภาษีโรงเรือยและที่ดิน
14/06/2018

ตารางกำหนดอัตราภาษีบำรุงท้องที่
14/06/2018

ประกาศราคาการเก็บภาษี
14/06/2018

ประกาศราคากลางที่ดินภาษีบำรุงท้องที่
14/06/2018

การเก็บภาษี
14/06/2018

ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู)
23/04/2018

ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
09/11/2017

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ายนาทะนุง-นาคา,สายนาคา-น้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
24/10/2017