ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
13/09/2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
06/09/2018

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายวิชาการที่ว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการที่ว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
29/08/2018

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายวิชาการที่ว่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทอสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
29/08/2018

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
31/07/2018

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
18/07/2018

ประกาศราคาค่าเช่ามาตราฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)ภาษีโรงเรือยและที่ดิน
14/06/2018

ตารางกำหนดอัตราภาษีบำรุงท้องที่
14/06/2018

ประกาศราคาการเก็บภาษี
14/06/2018

ประกาศราคากลางที่ดินภาษีบำรุงท้องที่
14/06/2018